Jämför solceller och solcellsföretag

På senare tid har det blivit väldigt populärt att installera sin egen solcellsanläggning. Det är inte så konstigt – med allt högre elpriser lockar det att kunna producera sin egen el. Innan du slår till finns några saker att tänka på gällande val av lösning samt hur du inhämtar bra offerter. Här ger vi lite tips och råd.

Olika typer av solceller

Det finns idag tre solcellstyper på marknaden:

Ett alternativ till varianterna ovan är solcellsmoduler som är integrerade i taket och som kan ersätta takmaterial. Estetiskt är dessa ofta mer tilltalande men kostnaden ligger fortfarande en bra bit över de andra.

Att tänka på vid val av anläggning

Till att börja med är det bra om du funderat på vilken typ av anläggning du är intresserad av. De flesta tak är stora nog att få plats med en anläggning som kan täcka en större del av din elanvändning. Därtill spelar takets lutning, skuggning, väderstreck och verkningsgrad roll. Detta är saker som du själv kan påverka beroende på hur du utformar din solcellsanläggning. För mer djupgående information om solceller och vad som är fördelaktigt att ha i beaktande hänvisar vi dig till solceller365.se.

Hitta en leverantör

Tänk på att kolla så din tilltänkta leverantör är certifierad enligt EU-standard BFS 2015:4 CIN 2. Eftersom den som säljer elutrustning även är elproducent, har den ansvar vad gäller omhändertagande om uttjänta paneler. Därför bör installatören också vara anmäld till Naturvårdsverket för producentansvar.

Begära in offerter

Ta gärna in offert från några olika firmor så du kan jämföra kvalitet, priser och bemötande. Det underlättar om du har förberett dig vad gäller informationen som leverantörerna brukar efterfråga för att kunna räkna fram en offert. Sådan information är till exempel takets yta, lutning och material. Annan viktig information är byggnadens säkringsstorlek och årlig elanvändning.

Till sist – om det är dags att lägga om ditt tak är det ett utmärkt tillfälle att samtidigt installera solceller. Tänk också på att kolla upp med ditt försäkringsbolag så att din försäkring täcker din solcellsanläggning vid skada samt om installationen påverkar kostnaden för din försäkring.