Doconomy har släppt första kreditkortet med koldioxidspärr

Kreditkortet DO från Doconomy är här, det självklara valet för den riktigt miljömedvetne konsumenten. Vår påverkan på miljön och de negativa effekter vårt levnadssätt innebär för planeten är ämnen som debatteras vilt runt om i världen. Ett par exempel på vårt miljöfarliga beteende är överkonsumtion och köttfrosseri som utpekats som betydande bovar i dramat. Människor blir däremot mer och mer miljömedvetna och det leder till att företagen följer efter. Miljövänliga lösningar tas fram inom fler och fler branscher i takt med att det blir viktigare och viktigare för konsumenterna. Följderna av människans utsläpp av koldioxid har fått särskilt mycket uppmärksamhet de senaste åren och mätning av olika produkter och tjänsters utsläpp är det allra senaste. Nu finns det även ett helt nytt kreditkort som låter användaren se hur dennes konsumtion påverkar miljön. Med en smidig app kopplat till kreditkorten DO White och DO Black från Doconomy kan du få se hur mycket olika inköp påverkar, och du får även möjlighet att enkelt klimatkompensera för ditt användande av kortet. DO Black är dessutom världens första kreditkort med egen koldioxidspärr.

Se hur din konsumtion påverkar miljön

DO från Doconomy är ett kreditkort som genom att visa konsumenterna hur mycket deras köpbeteende påverkar miljön är tänkt att påverka deras köpbeteende. Målet är helt enkelt att den som använder kortet ska bli mer miljömedveten och välja en miljömedveten väg när det kommer till konsumtion i vardagen. Appen visar på ett tydligt sätt vad varje inköp ger för koldioxidavtryck och du kan även välja att spara hållbart samt kompensera för utsläppen som din konsumtion leder till. Även bonusen är framtagen med miljön i åtanke.

Miljömedveten bonus

När du använder ditt Doconomy-kort så får du en bonus som inte är som andra bonusar. Återbäringen du får på detta kreditkort kallas för världens första klimatåterbäring och meningen är att bonusen ska minska utsläpp istället för att leda till flera inköp. Återbäringen går till klimatkompensationsprojekt eller till hållbart sparande.

Spara hållbart

Om du använder DO så kan du välja ett hållbart sparande och på så sätt göra miljömedvetna insatser. Ditt sparande går till hållbara fonder som är mycket miljömedvetna när de väljer företag att investera i. Endast företag som uppfyller hållbarhetskraven och verkar inom vissa branscher väljs ut av de hållbara fonderna.

Klimatkompensera

Med DO från Doconomy får du inte bara koll på hur dina inköp påverkar miljön, du får även möjlighet att kompensera för koldioxidutsläppen. Du kan välja att bidra till en rad av FN certifierade projekt inom klimatkompensation och därigenom göra ditt för att kompensera för din egen konsumtions påverkan på planeten. Vindkraftverk och utveckling av avfallshantering är exempel på de projekt du kan stödja med Doconomy.